Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 41, 2016, Nummer 3

In deze uitgave onder meer aandacht voor artikel 1 Grondwet, vondelingenkamers en kronieken over privacy en rechtspleging.

Artikelen

E.R. Boot, 41-3, p. 261-281

De Universele Verklaring en het belang van plichten

L.R. Glas, 41-3, p. 282-303

Over de opkomst en ondergang van een bestuursrechtelijke (straf)maatregel

J.H. Gerards, 41-3, p. 304-318

Artikel 1 Grondwet – Goede gronden voor wijziging?

M.L.P. Loenen, 41-3, p. 319-326

Wijzigen of handhaven artikel 1 Grondwet: Bij twijfel niet inhalen

A. van Wijk, 41-3, p. 327-647

Vondelingen in de Kamer

Beschouwingen

B. van der Sloot, 41-3, p. 349-365

Kroniek privacy en gegevensbescherming

M. de Werd, 41-3, p. 366-380

Kroniek rechtspleging en mensenrechten

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.B. van de Loo, J.P. Loof & J. Naber, 41-3, p. 381-393

Mensenrechten-actualiteiten.NL

W.B. van Bockel & J. Uzman, 41-3, p. 394-400

Chroniques Strasbourgeoises

M. de Mol, 41-3, p. 401-406

Kroniek Europese Unie en mensenrechten: december 2015 – februari 2016

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 41-3, p. 407-413

Raadsconclusies over de toepassing van het Handvest fundamentele rechten van de Europese Unie