Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 42, 2017, Nummer 3

In deze uitgave onder meer een mini-special over Artikel 1 Grondwet in het kader van de gemeentelijke decentralisaties. Verder wordt de toepassing van artikel 6 EVRM bij mededingingsprocedures besproken, en komt het Verdrag van Istanbul dat als doel heeft huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen te voorkomen.

Minispecial artikel 1 Grondwet en gemeentelijke decentralisaties

J.H. Gerards, 42-3, p. 353-353

Woord vooraf

M.J. Cohen, 42-3, p. 354-363

Artikel 1 Grondwet en de drie decentralisaties in het sociale domein

H.M. Bergmann, 42-3, p. 364-366

Referaat bij de artikel 1-lezing van Job Cohen. Gemeenten aan zet

H. Sakkers, 42-3, p. 367-375

‘Decentralisaties’ en mensenrechten in Nederland. Lokale praktijken in een nationale én internationale context

R. Nehmelman, 42-3, p. 376-378

Referaat bij de artikel 1-lezing van Job Cohen. Nog enkele lastige vragen bij de drie decentralisaties

Artikelen

A.E. Beumer, 42-3, p. 335-352

De toepassing van artikel 6 EVRM op mededingingsprocedures. Sprookje of (bittere) waarheid?

Beschouwingen

I. Boerefijn, 42-3, p. 379-395

Het Verdrag van Istanbul. Een nieuw instrument voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Actualiteiten

J.E. Bonneur, V. Burmistrova, A.M. van Eijndhoven, J.P. Loof, J. Naber & E.M. van Weele, 42-3, p. 397-408

Mensenrechten-actualiteiten.nl

W.B. van Bockel, L.R. Glas & J. Uzman, 42-3, p. 409-416

Chroniques Strasbourgeoises

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 42-3, p. 417-424

Kroniek Europese Unie en mensenrechten

V.W. Vleugel & R. Möhrlein, 42-3, p. 425-449

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

NJCM/ICJ-berichten

Malu Beijer & Kasper Moes, 42-3, p. 455-457

Verslag NJCM-seminar. Minder Europa = minder mensenrechten?