Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 43, 2018, Nummer 3

In deze uitgave onder meer aandacht voor Mensenrechtenproof gemeentebeleid, Recht op nationaliteit, een Mini-special over de Nederlandse mensenrechten-infrastructuur, Artikel 1-lezingen en een gesprek met Mensenrechtenmensen Anton van Kalmthout en Chila van der Bas.

Mini-special I - Nederlandse mensenrechten-infrastructuur

J. Krommendijk, 43-3, p. 393-395

Mini-special – De mensenrechteninfrastructuur in Nederland: van A naar Beter? Woord vooraf

A.M. Dibbets, 43-3, p. 396-408

Monitoring, implementatie of naleving? De mensenrechteninfrastructuur binnen de ministeries

A.B. Terlouw, 43-3, p. 409-420

Vijf jaar College voor de Rechten van de Mens. Terug- en vooruitblik met Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert en senior beleidsadviseur Jan de Vries

K.F.M. Klep, 43-3, p. 421-432

De rol van de Kinderombudsman in de Nederlandse kinderrechteninfrastructuur

R.J. Rouwette, 43-3, p. 438-442

Mensenrechten: van polarisatie naar medestanders

Mini-special II - Artikel 1-lezingen

J.H. Gerards, 43-3, p. 443-444

Mini-special Artikel 1 Grondwet en historische ongelijkheid – woord vooraf

M.L. Haimé, 43-3, p. 445-451

Het slavernijverleden: compensatie voor historische discriminatie als genoegdoening?

L.E. Jensen, 43-3, p. 452-458

Pippi Langkous en het zwarte jongetje Sambo. Discriminatie in de literatuur

E.R. Kambel, 43-3, p. 459-465

Slavernij in de familie: Van bewustwording naar erkenning tot verbintenis

G.O. Helberg, 43-3, p. 466-472

Hoe bedreigen de Nederlandse cultuur en tradities mensenrechten?

Artikelen

A. Eleveld & E. Dermine, 43-3, p. 355-374

Een mensenrechtenproof gemeentebeleid: arbeid, re-integratie en tegenprestatie

C. Vlieks, 43-3, p. 375-391

Geen (recht op) nationaliteit. De relevantie van artikel 8 EVRM bij de beperking van staatloosheid in Europa

Beschouwingen

G.J.M. Corstens, 43-3, p. 473-480

De rechtsstaat, hier en in Polen en Hongarije

J. Krommendijk, 43-3, p. 481-492

Uw rechtstaat is de onze wél. Nationale rechters als beschermers van rechtsstatelijkheid in andere lidstaten

A. Dijkstra, 43-3, p. 493-499

Verslag van het seminar ‘De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering’

Mensenrechtenmens

P. Jacobs & M.G.M. van der Staak, 43-3, p. 500-507

Mensenrechtenmens(en). In gesprek met Anton van Kalmthout en Chila van der Bas

Actualiteiten

J.E. Bonneur, V. Burmistrova, A.M. van Eijndhoven, J.P. Loof, J. Naber & E.M. van Weele, 43-3, p. 509-517

Mensenrechten-actualiteiten.NL

W.B. van Bockel, L.R. Glas & J. Uzman, 43-3, p. 518-525

Chroniques Strasbourgeoises

C.A.H.M. ten Dam, L. van Heijningen & M. de Mol, 43-3, p. 526-549

Kroniek Europese Unie en grondrechten: maart – april 2018

R. Möhrlein, H.D. Roskam & S.H. Starrenburg, 43-3, p. 550-578

Tussen New York en Genève: VN Kroniek

J. Schukking, 43-3, p. 579-581

Straatsburg InZicht (2) – Het beginsel van subsidiariteit

NJCM/ICJ-berichten

Merve Kaya & Martine Wijers , 43-3, p. 583-588

Verslag NJCM-seminar. Privacy in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een zegen of een vloek?