Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 45, 2020, Nummer 3

In deze uitgave onder meer aandacht voor het Koninkrijk en het AIV-rapport over fundamentele rechten, de verduidelijking van de rechtspositie van transgender personen of intersekse personen, een gesprek met Bahia Tahzib-lie en het verslag van NJCM’s lustrumcongres.

Artikelen

C.M.A.M. Duijf, 45-3, p. 333-352

Roeien met de riemen die je hebt: het Koninkrijk en het AIV-rapport over fundamentele rechten

Beschouwingen

C. Kersten, 45-3, p. 353-363

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen of intersekse personen in de AWGB. Over nut, noodzaak en effect van de wet

Dissenting opinion(s)

N. Rozemond, 45-3, p. 365-376

Het mensenrechtelijke tekort van het Nederlandse euthanasierecht

E. Dijkstra, 45-3, p. 377-380

De coronacrisis noopt tot meer expliciete aandacht van de Nederlandse Staat voor het VN-verdrag Handicap

Mensenrechtenmens

J. Krommendijk & R.A. Lawson, 45-3, p. 381-391

Mensenrechtenmens(en). In gesprek met Bahia Tahzib-Lie

Actualiteiten

V. Burmistrova, A. Hoogenboom, L.M. Huijbers & A.R. Stolk, 45-3, p. 393-398

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, K. van der Pas & C. Loven, 45-3, p. 399-405

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, W.B. van Bockel, J. Morijn & A. Pahladsingh, 45-3, p. 406-420

Kroniek EU en mensenrechten: EU-bubbel babbels

J.G.H.M. van den Biggelaar, L.F. Ludwig & J. van Wermeskerken, 45-3, p. 421-441

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek: april-juni 2020

J. Schukking, 45-3, p. 442-445

Straatsburg InZicht (7). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tijdens lockdown vanwege Covid-19 pandemie

B.E.P. Myjer, 45-3, p. 446-454

Myj/mering. Straatsburgse rechters als pleitbezorgers van ngo’s? Over hoe het ECLJ, de Europese poot van het conservatief-christelijke Amerikaanse ACLJ, rechter van het EHRM beschuldigt van te innige banden met Soros en linkse ngo’s en Elsevier Weekblad dat serieus neemt

NJCM/ICJ-berichten

J.M. Steijns, 45-3, p. 455-460

Verslag seminar ‘De kracht van kunstmatige intelligentie’

K. Udding & A.W.M. Borren, 45-3, p. 461-470

Verslag Lustrumcongres ‘Onder populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’

M.C. van Doeveren, 45-3, p. 471-475

Verslag seminar ‘Tien jaar EU-grondrechtenhandvest: van toegevoegde waarde voor de rechtspraktijk?’