Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 47, 2022, Nummer 3

In deze uitgave onder meer aandacht voor rechtspraak tijdens corona, de positie van ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders en Venezolaanse migranten(kinderen) in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikelen

L.R. Glas, K.E. Geertsema & M.R. Bruning, 47-3, p. 289-321

Rechtspraak tijdens corona. Over kwetsbare rechtzoekenden en hun grondrechten

L.M. van Daalen, A.C. Hol & E.R. Rieter, 47-3, p. 321-342

Vreemdeling? De positie van ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders in het licht van het koloniale verleden

C.M. Sandelowsky-Bosman, 47-3, p. 342-363

Het verbod op collectieve uitzetting als toetssteen voor het Nederlandse Koninkrijk dat zijn rol ten aanzien van Venezolaanse migrantenkinderen al jaren minimaliseert

Actualiteiten

P. Cox, A. Hoogenboom, J.R.E. Stolk & K. Yiannakas, 47-3, p. 363-369

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, K. van der Pas & C.M.S. Loven, 47-3, p. 369-378

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, W.B. van Bockel, N. van der Have & A. Pahladsingh, 47-3, p. 378-387

Kroniek EU en mensenrechten

M.S. Avramtcheva, B. Burger & E.C.E. te Dorsthorst, 47-3, p. 387-399

Tussen New York en Genève: VN-kroniek

NJCM/ICJ-berichten

N. Bosman & M.J. Roks, 47-3, p. 399-400

Verslag NJCM-seminar Taakstrafverbod bij geweld tegen publieke personen