Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 48, 2023, Nummer 3

In deze uitgave onder meer aandacht voor het Nederlandse systeem van postmortaal onderzoek in het licht van artikel 2 EVRM en het verlanglijstje van het EHRM aan de regeringsleiders

Redactioneel

L. Glas, 48-3, p. 237-240

De Verklaring van Reykjavik. United around our values (niets minder, maar ook niet veel meer)

Artikelen

C.M. Woudenberg-van den Broek, I.A.H.M. Schepers, J.C.A. Hardy, G. de Heus & W.L.J.M. Duijst-Heesters, 48-3, p. 241-257

Het Nederlandse systeem van postmortaal onderzoek in het licht van artikel 2 EVRM

Actualiteiten

C.M.S. Loven & K. van der Pas, 48-3, p. 269-275

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, N. van der Have, L.I van der Meulen, A. Pahladsingh & G.B.M. de Vries, 48-3, p. 276-286

Kroniek EU en mensenrechten

M.S. Avramtcheva, B. Burger & J.M. Zonjee, 48-3, p. 287-297

Tussen New York en Genève: VN-kroniek

B.E.P. Myjer, 48-3, p. 298-301

Myj/mering. Het verlanglijstje van het EHRM aan de regeringsleiders

B.E.P. Myjer, 48-3, p. 302-303

Een soort naschrift bij Myj/mering. Straatsburgse rechters als pleitbezorgers van NGO’s?

NJCM/ICJ-berichten

NJCM, 48-3, p. 305-330

NJCM-jaarverslag 2022