Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 3

Artikelen

J.M. de Meij, 26-3, p. 274-294

Grondrechten in het digitale tijdperk. Van drukpersvrijheid en briefgeheim naar communicatievrijheid en communicatiegeheim

I. Boerefijn, 26-3, p. 295-306

De rapportageprocedure op basis van het IVBPR

M.K. Arambulo, 26-3, p. 307-314

De lange weg naar een klachtprocedure: een facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Rechtspraak

E. Myjer, 26-3, p. 315-317

Hoge Raad 9 januari 2001, Redelijke termijn in ontnemingszaken

A.C. Hendriks, 26-3, p. 318-327

Hoge Raad 16 juni 2000, N. t. GAK Nederland BV

C.D. de Jong, 26-3, p. 328-341

EHRM 27 juni 2000, Joods Liturgische Vereniging Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk

M. de Werd, 26-3, p. 342-353

EHRM 28 oktober 1999, Zielinsky en Pradal & Gonzalez e.a. t. Frankrijk

E. Myjer, 26-3, p. 354-363

EHRM 20 maart 2001, Köksal t. Nederland

L. van Lent, P. Mendelts & S. Wijte, 26-3, p. 364-382

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: oktober-december 2000