Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 4

Redactioneel

Redactie, 31-4, p. 453-455

Mensenrechten en de bestrijding van huiselijk geweld

Artikelen

M. Aksu, 31-4, p. 456-477

De relatieve grenzen van het absolute folterverbod (artikel 3 EVRM) in terrorismezaken

M. Lourijsen & F. Wegman, 31-4, p. 478-488

Hervormingen van de Verenigde Naties. Van Mensenrechtencommissie naar Mensenrechtenraad

Rechtspraak

W. Bos & P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 31-4, p. 489-509

Kroniek Nationale ombudsman 2004-2005

M. den Heijer, 31-4, p. 510-528

EHRM 5 juli 2005, ܮer t. Nederland & EHRM 31 januari 2006, Sezen t. Nederland, Uitzetting van Turk met gezin en strafblad

C. Kelk, 31-4, p. 529-543

EHRM 29 september 2005, Mathew t. Nederland, Korrektie Instituut Aruba

A.C. Buyse, 31-4, p. 544-553

EHRM 16 februari 2006, Osman t. Bulgarije, De burgemeester op bezoek. Gewelddadige huisuitzetting in Bulgarije

P.R. Rodrigues, 31-4, p. 554-566

CERD (Committee of the Elimination of Racial Discrimination) 15 augustus 2005, The Jewish Community of Oslo e.a. t. Noorwegen, Collectieve actie bij het CERD

F.C. van Leeuwen, 31-4, p. 567-574

N-Mensenrechtencomité 24 oktober 2005, Llantoy Huamán t. Peru, Wanneer je geen baas in eigen buik bent: mensenrechten en het abortusvraagstuk

R. Bruin, 31-4, p. 575-581

CAT (Committee against Torture) 23 november 2005, Dadar t. Canada, Het folterverbod van artikel 3 Anti-Folterverdrag is absoluut

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 31-4, p. 582-597

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 31-4, p. 598-604

Chroniques Strasbourgeoises

B.E.P. Myjer, 31-4, p. 605-608

Straatsburgse Myj/meringen: een tipje van de Comité-sluier

H.R. Kranenborg & M.K. Bulterman, 31-4, p. 609-611

Kroniek Europese Unie