Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 4

Redactioneel

Redactie, 33-4, p. 459-461

De beste Olympische Spelen ooit?!

Interview(s)

I. Boerefijn & A.C. Hendriks, 33-4, p. 462-468

 ‘Het moet goedkomen’ – Interview met Cees Flinterman

Artikelen

R.A. Lawson, 33-4, p. 469-484

WILD, WILDER, WILDST. Over de ruimte die het EVRM laat voor de vervolging van kwetsende politici

A.C. Buyse, 33-4, p. 485-497

Stoelendans om huizen. Het recht op huizenteruggave in post-conflictsituaties

Rechtspraak

M. de Blois, 33-4, p. 498-506

Hof Amsterdam 24 juli 2007, Wettelijk vertegenwoordigers van Th. t. de Vereniging voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag, Hof bevestigt toelatingsrecht schoolbestuur

C. Schutte, 33-4, p. 507-524

Hof Leeuwarden 10 oktober 2007, Wijziging van erfrecht met terugwerkende kracht en artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

J.C. Jarigsma, 33-4, p. 525-536

EHRM 29 juni 2007, O’Halloran en Francis t. Verenigd Koninkrijk, Een doelmatige beperking van het nemo tenetur-beginsel?

H. Battjes, 33-4, p. 537-544

EHRM 31 januari 2008, Mir Isfahani t. Nederland, Geen zelfstandig beroep op artikel 13 EVRM bij ontbreken gevaar van uitzetting