Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 4

Redactioneel

Redactie, 34-4, p. 355-357

Bezint eer men begint, maar reflecteer na afloop nog maar eens: over terrorismebestrijding en mensenrechten

Artikelen

T. Liefaard, 34-4, p. 358-372

Vrijheidsbeneming van kinderen in het licht van internationale mensenrechten

Rechtspraak

W.B. van Bockel, 34-4, p. 373-390

EHRM (GK) 10 februari 2009, Zolotukhin t. Rusland, Eenmaal, andermaal, verboden! Een doorbraak in de rechtspraak van het EHRM over het ne bis in idem beginsel

M.G.J.M. van der Staak, 34-4, p. 391-406

EHRM 4 december 2008, S. en Marper t. het Verenigd Koninkrijk, Het opslaan van vingerafdrukken, celmaterialen en DNA-profielen van niet-veroordeelden

H.C.K. Senden, 34-4, p. 407-427

EHRM (GK) 12 november 2008, Demir & Baykara t. Turkije, Het gebruik van niet-geratificeerde internatiole instrumenten voor de interpretatie van het EVRM

A.C. Hendriks, 34-4, p. 428-439

EHRM 7 oktober 2008, Bogumil t. Portugal, Maagoperatie drugskoeriers zonder informed consent toelaatbaar

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 34-4, p. 440-445

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: half maart 2009 tot en met april 2009

W. Vandenhole, 34-4, p. 446-455

ECSR 3 juni 2008, Mental Disability Advocacy Center (MDAC) t. Bulgarije, Recht op onderwijs voor mentaal gehandicapte kinderen

M. den Heijer, 34-4, p. 456-43

HvJ EG (GK) 17 februari 2009, Elgafaji t. Nederland, Op de vlucht voor gewapend conflict: een autonome grond voor het toekennen van asiel