Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 39, 2014, Nummer 4

Redactioneel

Redactie, 39-4, p. 413-415

Onafhankelijkheid rechter in Europa gewaarborgd?

Artikelen

K.M. de Vries, 39-4, p. 417-436

Vreemde verwanten. Inburgering in het buitenland en het recht op gezinsleven

M.J. Dekker, 39-4, p. 437-454

Het Facultatief protocol bij het IVESCR: katalysator voor toetsing aan economische, sociale en culturele rechten door de nationale rechter?

Annotaties

J. Brouwer & A.E. Schilder, 39-4, p. 455-477

EHRM 7 maart 2013, Ostendorf t. Duitsland, Vrijheidsbeneming ter preventie van ordeverstoringen en het EVRM

J.W.L. Broeksteeg, 39-4, p. 478-493

EHRM 8 april 2014, Magyar Keresztény Mennonita Egyház e.a. t. Hongarije, De (her)erkenning van kerkgenootschappen: over privileges en wereldlijke taken

D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, 39-4, p. 494-505

HR 6 september 2013, Mustafić c.s. en Nuhanović, De aansprakelijkheid van de staat der Nederlanden voor het optreden van Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.M. van Weele & J.P. Loof, 39-4, p. 507-520

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 39-4, p. 521-527

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 39-4, p. 528-531

Zicht op Straatsburg (9)

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 39-4, p. 532-540

Europese Unie en mensenrechten: april – mei 2014

NJCM/ICJ-berichten

Martijn Keeman, 39-4, p. 550-552

Verslag NJCM-seminar. Zonder land geen identiteit en recht? Staatloze mensen in Nederland