Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 44, 2019, Nummer 4

In deze uitgave onder meer aandacht voor seksediscriminatie onder artikel 14 EVRM, een gesprek met Fons Orie en een verslag van de presentatie van de NGO-rapportage inzake burger en politieke rechten aan het VN-Mensenrechtencomité.

Artikelen

A.S.H. Timmer, 44-4, p. 391-412

Seksediscriminatie onder artikel 14 EVRM: over principes, pragmatisme en problemen

K.M. Landman, 44-4, p. 413-433

De wettelijke bestrijding van desinformatie: is het middel erger dan de kwaal?

S. Philipsen & A. Vleugel, 44-4, p. 434-447

Het algemeen belang als (redelijke) begrenzing van religieuze accommodatie in het openbaar onderwijs

Mensenrechtenmens

P. Jacobs & W.B. van Bockel, 44-4, p. 449-457

Mensenrechtenmens(en). In gesprek met Fons Orie

Actualiteiten

L.M. Huijbers, J.P. Loof, J.M.M. Naber, L. Roorda & A.R. Stolk, 44-4, p. 459-466

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, 44-4, p. 467-472

Chroniques Strasbourgeoises

C.A.H.M. ten Dam, L. van Heijningen & M. de Mol, 44-4, p. 473-488

Kroniek Europese Unie en grondrechten: juni – augustus 2019

H.D. Roskam, S.H. Starrenburg & A. Vermeer, 44-4, p. 487-501

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek: juni – september 2019

J. Schukking, 44-4, p. 502-507

Straatsburg InZicht (6) – Statenklachten en derden-interventies door staten op grond van het EVRM

B.E.P. Myjer, 44-4, p. 507-510

Myj/mering – De immuniteit van de vrouw van de Straatsburgse rechter en diezelfde (oud-)rechter en zijn vrouw als Straatsburgse klagers

NJCM/ICJ-berichten

M.A. Loenen & A.A. Abdalla, 44-4, p. 513-516

Verslag NJCM-seminar 21 maart 2019. Noodtoestand in Nederland: over de mensenrechtelijke implicaties van een noodtoestand in Nederland

C.E. den Toom, 44-4, p. 517-519

Verslag presentatie NGO-rapportage inzake burger en politieke rechten aan het VN-Mensenrechtencomité

-, 44-4, p. 520-520

Vooraankondiging Lustrumcongres NJCM 45 jaar: ‘Onder populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’