Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 45, 2020, Nummer 4

In deze uitgave onder meer aandacht voor de horizontale positieve verplichtingen in de rechtspraak van het EHRM, het tweede advies op basis van Protocol 16 EVRM, het verslag van het seminar ‘Kinderrechten en klimaat’, het jaarverslag van het NJCM over 2019 en de notulen van de algemene ledenvergadering van het NJCM.

Artikelen

C.M.S. Loven, 45-4, p. 479-497

Horizontale positieve verplichtingen in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 45-4, p. 498-512

Advies Protocol 16 EVRM inzake de adviesprocedure en wetgevingstechniek van doorverwijzing naar constitutionele normen in het licht van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel

Actualiteiten

V. Burmistrova, A. Hoogenboom, L.M. Huijbers & A.R. Stolk, 45-4, p. 513-523

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, K. van der Pas & C.M.S. Loven, 45-4, p. 524-532

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, W.B. van Bockel, J. Morijn & A. Pahladsingh, 45-4, p. 533-541

EU-bubbel babbels: kroniek EU en mensenrechten

J.G.H.M. van den Biggelaar, L.F. Ludwig & J. van Wermeskerken, 45-4, p. 542-562

Tussen New York en Genève: VN Kroniek: juli – september 2020

NJCM/ICJ-berichten

J.M. Ulenkate, 45-4, p. 563-565

Verslag seminar ‘Kinderrechten en klimaat’

NJCM-bestuur, 45-4, p. 567-592

Jaarverslag NJCM (concept) 2019

NJCM-bestuur, 45-4, p. 593-598

Notulen algemene ledenvergadering NJCM