Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 4

Artikelen

C.D. de Jong, 26-4, p. 401-414

De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of levensovertuiging: noodzakelijk, dynamisch en toch begrensd

E. Gerritsma, 26-4, p. 415-430

Vreemdelingenwet 2000. Versnelling en verbetering?

Rechtspraak

J. Dute, 26-4, p. 431-439

Hoge Raad 19 mei 2000, Drinkende huisarts wordt bevoegdheid ontzegd

E.M. Mijnarends, 26-4, p. 440-457

EHRM 16 december 1999, T. en V. t. het Verenigd Koninkrijk

H.G. Schermers, 26-4, p. 458-466

EHRM 11 januari 2001, Platakou t. Griekenland