Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 29, 2004, Nummer 4a

Artikelen

Th. van Banning, 29-4a, p. 459-474

Het recht op eigendom, een onderbelicht mensenrecht

G. Sluiter, 29-4a, p. 475-484

Kroniek Internationaal Strafrecht- deel II

Rechtspraak

F. Vlemminx, 29-4a, p. 485-492

EHRM 12 juni 2003, Van Kueck t. Duitsland, Het arrest van Van Kueck en beleidsplichten ingevolge het EVRM

E. Myjer, 29-4a, p. 493-501

EHRM 27 januari 2004, Lorsé en Verhoek t. Nederland, Met deals met criminelen criminele dealers vangen