Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 30, 2005, Nummer 5

Artikelen

A.D. Adema, 30-5, p. 551-559

Het Nederlands EU-voorzitterschap op het terrein van mensenrechten, 1 juli – 31 december 2004. Een blijvende bijdrage aan het Europees mensenrechtenbeleid?

S. Agterhuis, M. Radstaake & J. de Vries, 30-5, p. 560-573

Het Nederlands EU-voorzitterschap 2004 en mensenrechten

Rechtspraak

P. Mendelts, 30-5, p. 574-578

ABRvS 9 februari 2005, Het recht om een zendmast te bouwen

H.L. Janssen, 30-5, p. 579-590

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 9 juli 2004, Vo t. Frankrijk, Geen zelfstandig recht maar wel bescherming voor het ongeboren leven bij onvrijwillige abortus

T. Blom, 30-5, p. 591-603

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25 november 2004, Aalmoes en 112 anderen t. Nederland; Mensenrechtencomité 5 november 2004, Van Hulst t. Nederland; President Rechtbank ’s-Gravenhage 15 maart 2005

L. van Lent, J. Lindeman & M.L. Vermeulen, 30-5, p. 604-625

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: eerste kwartaal 2005: januari – maart

J.H. Gerards, 30-5, p. 626-641

Mensenrechtencomité 17 augustus 2004, Jacobs t. België, Descriptieve representatie als rechtvaardiging voor voorkeursbeleid