Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 31-5, p. 639-641

Persoonsgericht verstoren: over terrorismebestrijding, bestuurlijk pesten, legaliteitsgebreken en gezagslacunes

Interview(s)

M. Hagens & R.A. Lawson, 31-5, p. 642-653

‘Soms zal soft law hard moeten worden’ – Interview met prof. mr. A.M. van Kalmthout, lid van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT)

Rechtspraak

H.M. Griffioen, 31-5, p. 679-687

Rechtbank Roermond 2 januari 2006, Doorbreking van de formele rechtskracht vanwege het EVRM naar analogie van het gemeenschapsrecht

B. Barentsen, 31-5, p. 688-695

EHRM 2 september 2005, Goudswaard-van der Lans t. Nederland, Eigendomsrecht op uitkering blijkt dode mus

F.G.H. Kristen, 31-5, p. 696-707

EHRM 6 september 2005, Salov t. Oekraïne, Tegenspraak voor, met en tussen rechters

P.H.P.H.M.C. van Kempen, 31-5, p. 708-721

EHRM 8 december 2005, Nordisk Film & TV A/S t. Denemarken, Journalistieke privileges. Verdere erkenning én begrenzing van bescherming van bronnen en van materiaal

T. Dopheide, R. Dijkstra & M. Kuijer, 31-5, p. 722-728

(Deels) Niet-ontvankelijkheidsbeslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken tegen Nederland: 1 oktober 2005 – 31 maart 2006

J. Lindeman, L. Schutte & M.L. Vermeulen, 31-5, p. 729-745

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: eerste kwartaal 2006: januari – maart

Th. van Boven, 31-5, p. 746-758

CAT (Committee against Torture) 20 mei 2005, Agiza t. Zweden, Het Anti-Foltercomité scherpt het non-refoulement beginsel aan

Artikelen ALV 2006

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 31-5, p. 654-663

Uitoefening van grondrechten als voorwaarde voor integratie in een democratische rechtsstaat

M.S. Berger, 31-5, p. 664-675

Religieuze grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: de Deense spotprenten voor de Nederlandse rechter

M.C. van der Vlis, 31-5, p. 676-677

Integratie en grondrechten in de praktijk – Samenvatting speech Mohamed Sini