Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 32, 2007, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 32-5, p. 587-589

Verder met Europa

Artikelen

J.W. Sap, 32-5, p. 590-602

De aanbeveling van de Nationale Conventie om een Constitutioneel Hof in te stellen

A.J.P. Schild, 32-5, p. 603-624

De betekenis van Art. 1 Eerste protocol voor het ondernemingsrecht

Rechtspraak

L. Stevens, 32-5, p. 625-634

HR 19 september 2006, De reikwijdte van het nemo-tenetur beginsel buiten de verklaringsvrijheid

J. Uzman, 32-5, p. 635-645

Afd. Bestuursrechtspraak RvS, 21 november 2006, Eman & Sevinger t. College van B&W van Den Haag

J.H.G.E. van Hedel, 32-5, p. 646-652

HR 13 april 2007, Nederlands ‘homohuwelijk’ geldt ook in Aruba als huwelijk

M.I. Veldt-Foglia, 32-5, p. 653-662

EHRM 10 augustus 2006, Schwarzenberger t. Duitsland, Berechting medeverdachte en de eis van onpartijdige rechtspraak

M.F. Attinger, 32-5, p. 663-675

EHRM 18 oktober 2006, Hermi t. Italië, Het aanwezigheidsrecht ex artikel 6 EVRM

F.P. Ölçer, 32-5, p. 676-686

EHRM 26 oktober 2006, Khudobin t. Rusland, Rechtelijke toetsing van rechtmatigheid bewijsvergaring, eerlijkheid van het bewijsgebruik

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 32-5, p. 687-696

EHRM 31 oktober 2006, Klein t. Slowakije, Kritiek op Aartsbisschop die aantijging doet van blasfemie niet aangemerkt als kwetsing van gelovigen

P. van Dijk, 32-5, p. 697-706

EHRM 19 april 2007, Eskelinen e.a. t. Finland, EHRM zet weer een stap, maar gaat niet ver genoeg?

L. Heide-Jørgensen, R.J. Uhl en C.P.J. Wijnakker, 32-5, p. 707-715

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: eerste kwartaal 2007

D. Abels, D. Kurpershoek, G. Sluiter, A. van Verseveld, 32-5, p. 716-733

Kroniek Internationaal Strafrecht 2006, deel 2