Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 36-5, p. 539-540

Amnesty International 50 jaar

Artikelen

L.F.H. Enneking, I. Giesen, M.J.C. van der Heijden, T.E. Lambooy, M.L. Lennarts & Y. Visser, 36-5, p. 541-560

Privaatrechtelijke handhaving in reactie op mensenrechtenschendingen door internationaal opererende ondernemingen. De (on)mogelijkheden van het aansprakelijk stellen van Nederlandse multinationals voor extraterritoriale mensenrechten- en milieuschendingen naar Nederlands privaatrecht

F.P. Ölcer, 36-5, p. 561-574

Schrapping van de rechtmatigheidstoetsing eerste termijn inverzekeringstelling in het conceptwetsvoorstel Rechtsbijstand en politieverhoor. Een mensenrechtelijke quid pro quo, of: de keerzijde van vroege rechtsbijstand?

Annotaties

M. de Werd, 36-5, p. 575-584

EHRM 22 februari 2011, Lalmahomed t. Nederland, Verlof in strafzaken