Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 37, 2012, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 37-5, p. 511-514

Ruimte voor nationaal asielbeleid blijft gewenst

Artikelen

S.P. Poppelaars, 37-5, p. 515-529

Het recht op bronbescherming: hoe verder na Voskuil en Sanoma?

M. den Heijer, 37-5, p. 530-546

Asiel en het Internationaal Strafhof

Annotaties

A.M. Reneman, 37-5, p. 547-562

HvJ EU (prejudiciële beslissing Grote Kamer) 21 december 2011, N.S. t. Secretary of State for the Home Department & M.E. e.a. t. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform. Het EU-Dublinsysteem op losse schroeven: Geen Dublinoverdracht toegestaan naar lidstaat waar schending artikel 4 Handvest dreigt

G.A.I. Schuijt, 37-5, p. 563-581

EHRM 7 februari 2012, Caroline von Hannover t. Duitsland & Axel Springer AG t. Duitsland. EHRM geeft les: portretrecht voor beginners

G. Th. Terpstra, 37-5, p. 582-600

CGB Oordeel 1 juli 2011, oordeelnummer 2011-102. Commissie Gelijke Behandeling verslikt zich in oordeel enkele-feitconstructie. Juridische fouten voorkomen nadere opheldering ‘enkele-feitconstructie’

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 37-5, p. 601-612

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 37-5, p. 613-620

Chroniques Strasbourgeoises

E. Myjer, 37-5, p. 621-628

Straatsburgse Myj/meringen: De summiere toepassing van geen wezenlijk nadeel

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 37-5, p. 629-636

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mei tot en met half augustus 2012