Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 38, 2013, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 38-5, p. 599-602

Over het geheven vingertje en de hand in eigen boezem

Artikelen

J.H. Gerards, 38-5, p. 609-626

De Brighton-verklaring en de toekomstbestendigheid van het EHRM

Opinie(s)

A.P.M. Coomans, 38-5, p. 603-608

Sociale rechten: mensenrechten mét betekenis

Annotaties

M.L.P. Loenen, 38-5, p. 627-643

EHRM 19 februari 2013, X e.a. t. Turkije, Gelijk recht op tweede-ouderadoptie voor ongehuwde homoseksuele en heteroseksuele paren

A.C. Hendriks, 38-5, p. 644-657

EHRM 9 april 2013, Mehmet Şentürk en Bekir Şentürk t. Turkije, Overlijden zwangere vrouw na onthouden spoedeisende hulp

I. Boerefijn, 38-5, p. 658-674

EHRM 28 mei 2013, Eremia t. Moldavië, Huiselijk geweld en discriminatie: Eremia tegen Moldavië

S.P. Poppelaars, 38-5, p. 675-684

HR 1 maart 2013, X. t. Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. e.a., Een nieuwe stap rondom het recht op bronbescherming?

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.M. van Weele & J.P. Loof, 38-5, p. 685-699

Mensenrechten-actualiteiten.NL

J. Silvis, 38-5, p. 700-702

Zicht op Straatsburg (4)

C. van Drumpt, 38-5, p. 703-706

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Juli 2013

A. Vermeer-Künzli, 38-5, p. 707-718

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek