Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 39, 2014, Nummer 5

Redactioneel

Redactie, 39-5, p. 555-557

Actieprogramma aanpak jihadisme: een mensenrechtelijk mijnenveld

Artikelen

R. van der Hulle, 39-5, p. 559-571

De horizontale werking van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie anno 2014

R. Biholar, 39-5, p. 572-587

From women’s rights in the books to women’s rights as lived realities. Can the disconnect be mended?

Annotaties

M. Kanne & J.L.W. Broeksteeg, 39-5, p. 589-602

EHRM 9 juli 2013, Vona t. Hongarije, Ontbinding van verenigingen: over verschillen tussen politieke partijen en verenigingen met politiek doel

S. Dijkstra, 39-5, p. 603-617

HRM 27 mei 2014, Baka t. Hongarije, Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.B. van de Loo, J.P. Loof & E.M. van Weele, 39-5, p. 619-627

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 39-5, p. 628-633

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 39-5, p. 634-636

Zicht op Straatsburg (10)

G. Pesselse, 39-5, p. 637-648

Het zesde CPT-bezoek aan de Antillen: een vooruitblik

N. van der Have, I.S.M.A. Swerissen & V.W. Vleugel, 39-5, p. 649-661

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek

NJCM/ICJ-berichten

Swen Meereboer & Otto Spijkers,, 39-5, p. 663-667

Verslag NJCM-seminar. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het voorkomen van moderne slavernij