Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 5

Artikelen

A.C. Hendriks, 26-5, p. 525-538

Het medisch beroepsgeheim. Enige actuele dilemma’s

F. Kuitenbrouwer, 26-5, p. 539-551

Beroepsgeheimen, verschoningsrechten en mensenrechten: de journalist

M. Wladimiroff, 26-5, p. 552-563

Beroepsgeheimen, verschoningsrechten en mensenrechten: de advocaat

T. Barkhuysen, A.C. Hendriks, M. Kuijer, R.A. Lawson, E.E.V. Lenos, T. Loenen, J.P. Loof, E. van der Mede, E. Myjer, N. Schröder, R. Valenteijn, L.F.M. Verhey & J. de Wit, 26-5, p. 564-667

Overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1998 en 1999

Rechtspraak

E. Myjer, 26-5, p. 668-675

EHRM 13 februari 2001, Schöps t. Duitsland; Lietzow t. Duitsland; Garcia Alva t. Duitsland, Stukken sneller in de voorfasen?