Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 29, 2004, Nummer 6

Redactioneel

Redactie, 29-6, p. 779-781

De Nota Grondrechten in de pluriforme samenleving. Over hete brij en het bord van de rechter

Artikelen

A.P. van der Mei, 29-6, p. 793-817

Het Nieuwe Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en Volkeren

Rechtspraak

E. Myjer, 29-6, p. 818-823

EHRM 23 september 2003, Doerga tegen Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing), 27 april 2004 (arrest), De getapte bomaanslager

E. Myjer, 29-6, p. 824-826

EHRM 23 september 2003, Sniekers tegen Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing), De man die door een niet geheel onschuldig tussenzinnetje meende alsnog schuldig bevonden te zijn

R.A. Lawson, 29-6, p. 827-837

EHRM 30 maart 2004, Hirst t. Verenigd Koninkrijk (No. 2), De laatste stuiptrekkingen van de ‘civic death’

E. Myjer, 29-6, p. 838-844

EHRM 1 juni 2004, Volkert van der Graaf t. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing), De moordenaar die zichzelf in de permanente kijker speelde

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 29-6, p. 845-851

Mensenrechten-actualiteiten.NL

A. Buyse & R.A. Lawson, 29-6, p. 852-853

Chroniques Strasbourgeoises

M.K. Bulterman & H.R. Kranenborg, 29-6, p. 854-856

Kroniek Europese Unie

Rode Draad

J.E. Goldschmidt, 29-6, p. 782-792

Het grotere gelijk: Alternatieven voor een destructieve verabsolutering van het gelijkheidsbeginsel