Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 30, 2005, Nummer 6

Kinderrechtenspecial

I. Boerefijn & M. Kuijer, 30-6, p. 692-699

Nederlandse kruideniersmentaliteit niet bevorderlijk voor optimale interpretatie IVRK. Een interview met Jaap Doek, voorzitter van het VN Kinderrechtencomité

M.L. van Emmerik, 30-6, p. 700-716

Toepassing van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak

A. Wolthuis, 30-6, p. 717-74

Van fouten kun je leren. IVRK geeft pedagogische invulling jeugdstrafrecht; lessen voor Nederland

M.R. Bruning, 30-6, p. 735-749

Zorg voor kinderen en het IVRK. De verhouding tussen ouders, kinderen en overheid bij jeugdzorg en jeugdbescherming

W. Lozowski, 30-6, p. 750-774

Tien jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland. Ook voor niet-Nederlandse kinderen?

B.P. Vermeulen, 30-6, p. 775-784

Het recht op onderwijs in het Kinderrechtenverdrag

S. Detrick & E. Weijsenfeld, 30-6, p. 785-798

Recht van het kind op participatie. Wel of niet volledig erkend in Nederland?

S. Mazaheri, 30-6, p. 799-814

De Bescherming van Kinderen in Gewapende Conflicten. Kindsoldaten: het schrille contrast tussen norm en praktijk

S. Meuwese, 30-6, p. 815-830

Recht op spelen

Rechtspraak

W. van Bennekom, 30-6, p. 831-843

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 5 juli 2005, Saïd t. Nederland

G. Sluiter, J. Temminck Tuinstra & A. van Verseveld, 30-6, p. 844-859

Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2003- deel 1: de ad hoc tribunalen voor het voormalige Joegoslavië en voor Rwanda