Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 6

Artikelen

M.M. Groothuis, 31-6, p. 792-811

De bewaarplicht van verkeersgegevens bij Internet en telefonie en de verhouding tot het recht op persoonlijke levenssfeer

M. Nowak, 31-6, p. 812-822

How shall the UN Human Rights Council deal with Country Situations?

Rechtspraak

M.L.P. Loenen, 31-6, p. 823-832

CGB 7 februari 2006, Oordeel 2006-20, Doorbreking gesloten systeem AWGB

J. Tigchelaar, 31-6, p. 833-843

CGB 27 maart 2006, Oordeel 2006-51, Respect!, Handen schudden II

A.J.Th. Woltjer, 31-6, p. 844-851

EHRM 31 januari 2006, Rodrigues da Silva en Hoogkamer t. Nederland, Gezinsbanden ontstaan tijdens illegaal verblijf geven geen aanspraak op een verblijfstitel, maar het belang van het kind kan dat anders maken

I. Boerefijn, 31-6, p. 852-862

EHRM 2 maart 2006, Turan t. Turkije, Gynaecologisch onderzoek van vrouwelijke arrestanten in Turkije – EHRM moet genderbewust worden

C. Forder & J. Whittingham, 31-6, p. 863-880

Evans t. Verenigd Koninkrijk, Besluitvorming door (ex-) partners over het leven van een embryo

A.C. Hendriks & F. Wegman, 31-6, p. 881-896

EHRM 12 april 2006, Stec e.a. t. het Verenigd Koninkrijk, Straatsburg ziet onderscheid naar geslacht bij pensioenen door de vingers

T.A.J.A. Vandamme, 31-6, p. 897-915

Hof van Justitie 22 november 2005, Werner Mangold t. Rüdiger Helm, De verdere verbreding van het gelijke behandelingsbeginsel in het Gemeenschapsrecht