Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 6

Redactioneel

Artikelen

S.W.E. Rutten, 33-6, p. 755-769

Het recht van de gescheiden vrouw om verlost te worden uit het huwelijk

Ch. Mak, 33-6, p. 770-781

Grondrechten en Europees contractenrecht. Over de rechtspolitieke achtergrond van contractenrechtelijke uitspraken

Dissenting opinion(s)

H.S.M. Kruijer, 33-6, p. 748-754

Toegang tot de rechter na een onterechte verkeersboete

Rechtspraak

M. Ydema-Gutjahr, 33-6, p. 782-790

CRvB 7 april 2008, Het recht op sociale zekerheid voor het illegale kind

J.P. Loof, 33-6, p. 791-806

CGB 15 april 2008, oordeel 2008-40, CGB sluit deur voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren

J.A. Peters, 33-6, p. 807-816

EHRM 15 nomember 2007, Pfeifer t. Oostenrijk, Bescherming van eer en goede naam van meer gewicht

C.J. Forder & J. Whittingham, 33-6, p. 817-829

EHRM (GK) 22 januari 2008, E.B. t. Frankrijk, Afwezigheid van vaderfiguur is geen reden om beginseltoestemming aan alleenstaande kandidaat adoptiefouder te weigeren

L. Heide-Jørgensen & R.J. Uhl, 33-6, p. 830-839

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mei – juni 2008

D. Abels, K. de Meester & G. Sluiter, 33-6, p. 840-855

Kroniek Internationaal Strafrecht 2007, deel 2

Informatie & Achtergronden

G. de Jonge, 33-6, p. 869-881

Het CPT visiteert het Koninkrijk der Nederlanden. In ‘de West’ blijft de behandeling van gedetineerden beneden peil, maar ook in Nederland valt nog genoeg te verbeteren

T. Dopheide, 33-6, p. 891-901

Universal Periodic Review, Het grote mensenrechtenexamen van de VN