Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 6

Redactioneel

Redactie, 34-6, p. 605-607

Elektronisch patiëntendossier (EPD): weg ermee?

Artikelen

A.B. Terlouw, 34-6, p. 608-622

Etnische registratie van risicojongeren en het verbod van rassendiscriminatie

Rechtspraak

N.R. Koffeman, 34-6, p. 623-638

EHRM 9 januari 2009, Schlumpf t. Zwitserland, ‘”Regel is regel” is niet genoeg’. De toetsing van ‘bright line rules’ door het EHRM

H.R. Kranenborg, 34-6, p. 639-649

EHRM 14 april 2009, Társaság a Szabadságjogokért t. Hongarije, Waakhonden krijgen recht op toegang tot overheidsinformatie onder artikel 10 EVRM

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 34-6, p. 650-656

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: juni en juli 2009

A.C. Hendriks, 34-6, p. 657-669

ECSR 3 december 2008, European Roma Rights Centre (ERRC) t. Bulgarije, Europees Comité beperkt soevereiniteit staten met betrekking tot stelsel van gezondheidszorg