Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 35, 2010, Nummer 6

Redactioneel

Redactie, 35-6, p. 581-582

Voorbij internationale mensenrechtenbescherming

Artikelen

A. Loof - Donker, 35-6, p. 583-594

Huisbezoeken in het sociale zekerheidsrecht: verder balanceren tussen efficiënte handhaving en privacybescherming

Beschouwingen

R.J. Uhl, 35-6, p. 595-612

De ‘burger in uniform’ en zijn mensenrechten – over de mensenrechten van de leden van de krijgsmacht

Annotaties

H. Battjes, 35-6, p. 613-619

EHRM 1 juni 2010, Mawaka t. Nederland, De veiligheid van Congo

J.P. Loof, 35-6, p. 620-629

EHRM 29 september 2009, Van Melle t. Nederland, Schipholbrand, straftrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en positieve verplichtingen ex artikel 3 EVRM

R. Korvi, 35-6, p. 630-636

ICTY 14 september 2009, Florence Hartmann Persvrijheid en het Joegoslaviëtribunaal