Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 37, 2012, Nummer 6

Redactioneel

Redactie, 37-6, p. 657-659

Prioriteiten of lacunes?

Artikelen

M.F.H. Hirsch Ballin, 37-6, p. 661-676

Een mensenrechtelijk kader voor anticiperende opsporing

P. Jacobs, 37-6, p. 677-692

Dwangvoeding aan gedetineerden in hongerstaking – tien jaar na Volkert van der G

Beschouwingen

Y.M. Donders & M. Olde Monnikhof, 37-6, p. 693-713

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt, beschermt en bevordert mensenrechten in Nederland

Annotaties

K.M. de Vries & E. Hilbrink, 37-6, p. 715-730

HvJ EU (GK) 24 april 2012, Servet Kamberaj t. IPES e.a., Gelijke behandeling van langdurig ingezeten derdelanders bij huisvestingssubsidie. Het Hof biedt bescherming, maar op de juiste gronden?

W.F. van Hattum, 37-6, p. 731-744

EHRM 17 januari 2012, Vinter e.a. t. het Verenigd Koninkrijk. De levenslange levenslange gevangenisstraf

M.J. Borgers & M.J. Soyer, 37-6, p. 745-758

EHRM 3 april 2012, Van der Heijden t. Nederland, Strafrechtelijk verschoningsrecht voor ongehuwd samenwoners?

J.L.W. Broeksteeg, 37-6, p. 759-772

EHRM 22 mei 2012, Scoppola t. Italië (no. 3), Kiesrecht voor gedetineerden: Hirst revisited?

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 37-6, p. 773-781

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L. Koster, 37-6, p. 782-785

Het College voor de Rechten van de Mens en de opdracht voor de toekomst

M. den Heijer & R.A. Lawson, 37-6, p. 786-792

Chroniques Strasbourgeoises

E. Myjer, 37-6, p. 793-799

Straatsburgse Myj/meringen: Stoppen en terugblikken

L. Heide-Jørgensen & J Dias, 37-6, p. 800-804

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Medio augustus 2012 tot medio oktober 2012

M.K. Bulterman & C. ten Dam, 37-6, p. 805-807

Kroniek EU en mensenrechten: juli – oktober 2012

A. Vermeer-Künzli, 37-6, p. 808-818

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek

I. Boerefijn, 37-6, p. 819-820

Boekbespreking: ‘Het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag. Klagen over vrouwendiscriminatie’