Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 38, 2013, Nummer 6

Redactioneel

Artikelen

M. de Mol, 38-6, p. 731-756

De toepassing van Uniegrondrechten op nationaal recht: De Europese arm reikt ver, maar niet te ver

Beschouwingen

B.E.P. Myjer, 38-6, p. 757-772

65 Jaar Universele verklaring voor de Rechten van de mens: een blik op de aanloop naar 10 december 1948

Annotaties

J.E. Goldschmidt, 38-6, p. 773-784

EHRM 8 november 2012, Z.H. t. Hongarije, Aanpassing op maat

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.M. van Weele & J.P. Loof, 38-6, p. 785-797

Mensenrechten-actualiteiten.NL

H.D. Tjeenk Willink, 38-6, p. 798-805

Adviescolleges als graadmeter in de democratische rechtsstaat

M. den Heijer & R.A. Lawson, 38-6, p. 806-809

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 38-6, p. 810-812

Zicht op Straatsburg (5)

L. Heide-Jørgensen, 38-6, p. 813-817

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Periode augustus t/m oktober 2013

C. van Drumpt, 38-6, p. 818-822

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: november t/m december 2013

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 38-6, p. 823-832

Europese Unie en mensenrechten