Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 39, 2014, Nummer 6

Redactioneel

Redactie, 39-6, p. 671-674

Een ‘Dutch treat’, 25 jaar na de val van de muur. Over internationale en Hollandse benepenheid bij de naleving van mensenrechten

Artikelen

H. Battjes, 39-6, p. 675-689

De discretie-eis. Divergentie in de Luxemburgse en Straatsburgse asielrechtspraak

R.H.J.M Staring, J.C. de Wit & H. Nummerdor-Buijs, 39-6, p. 690-710

De brede aanpak van radicalisering: effecten en effectiviteit. Enkele juridische en criminologische kanttekeningen bij het weigeren van een paspoort aan vermeende Syriëgangers

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, C.J. Kramer, E.M. van Weele & J.P. Loof, 39-6, p. 711-725

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 39-6, p. 726-733

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 39-6, p. 734-737

Zicht op Straatsburg (11)

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 39-6, p. 738-750

Kroniek Europese Unie en mensenrechten: juni – oktober 2014

NJCM/ICJ-berichten

Jonte van Essen & Ellen Schermer Voest, 39-6, p. 766-770

Verslag NJCM-seminar. Jihadgangers en mensenrechten