Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 6

Artikelen

F.J.L. Pennings, 26-6, p. 709-722

De koppelingswet en internationale verdragen: een gespannen verhouding

A.M.L. Jansen, 26-6, p. 723-730

Without a reasonable time?

S.K. van Walsum, 26-6, p. 731-740

Family life in de schaduw van de grens

Rechtspraak

J.-P. Loof, 26-6, p. 741-753

Hoge Raad 9 januari 2001, De zaak-Van Dijke en de spanning tussen godsdienstige uitingen en het discriminatieverbod

F.J.L. Pennings, 26-6, p. 754-761

Centrale Raad van Beroep 26 juni 2001, Uitspraken CRvB inzake de koppelingswet

M. Kuijer, 26-6, p. 762-779

EHRM 5 oktober 2000, Maaouia t. Frankrijk

M. Hagens & E. Myjer, 26-6, p. 780-790

EHRM 6 maart 2001, Dougoz t. Griekenland

E. Myjer, 26-6, p. 791-792

EHRM 5 juni 2001, Holder t. Nederland, Minnelijke schikking bij betekeningsperikelen

L. van Lent & P. Mendelts, 26-6, p. 793-812

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: eerste kwartaal 2001