Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 6/7

Redactioneel

Redactie, 36-6/7, p. 617-622

Het kabinet-Rutte en de Europese mensenrechten: een kwastie van contrasten

Artikelen

J. Vrielink, S. Ouald Chaib & E. Brems, 36-6/7, p. 623-538

Het ‘boerkaverbod’ in België

R.S.B. Kool, 36-6/7, p. 639-655

Het verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van geweld tegen vrouwen: reden voor een feestje?

A.B. Terlouw, 36-6/7, p. 656-672

De CGB en de algemene mensenrechtentoets

Beschouwingen

A. den Exter, 36-6/7, p. 673-688

Het Biogeneeskundeverdrag: mensenrechten en de gezondheidszorg

M. Vreeken & A.D. Verburg, 36-6/7, p. 689-697

Europese trekkrachten op de Nederlandse vreemdelingenrechter

M.R.T. Pauwels, 36-6/7, p. 698-724

Belastingen en mensenrechtenverdragen: kroniek 2007-2011

Annotaties

Th. E. Rosier, 36-6/7, p. 725-737

EHRM 21 juli 2011, Aksu t. Turkey, Kunnen de klagers in de Wilders-zaak een beroep doen op artikel 8 EVRM?

G.C.A.M. Ruitenberg, 36-6/7, p. 738-746

EHRM 2 november 2011, Van den Berg en Sarri t. Nederland, Redelijk termijn in kinderontvoeringszaken

, 36-6/7, p. 747-757

EVRM 10 maart 2011, Kiyutin t. Rusland, Discriminatie op grond van HIV-status: van Straatsburg, stigma en stereotypen

R.C. Tobler, 36-6/7, p. 758-766

HvJ EU 1 maart 2011, Test-Aankoop, Yann van Vugt, Charles Basselier t. Ministerraad. Hoe oneigelijk mogen verzekeraars vrouwen en mannen behandelen?