Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 27, 2002, Nummer 7

Artikelen

M.K. Bulterman, 27-7, p. 834-848

De financiële strijd tegen het terrorisme en de mensenrechten

J. Legemaate, 27-7, p. 849-863

Vrijheidsbeneming in het geval van (ernstige) overlast ten gevolge van gezondheidsproblemen

C.H. Brants, 27-7, p. 864-881

Grenzen aan de journalistiek: vrije nieuwsgaring en de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten

Rechtspraak

J.P. Loof, 27-7, p. 882-887

ABRvS 31 oktober 2001, Evangeliegemeente ‘De Deur’ en de godsdienstvrijheid: over algemene beperkingen en positieve verplichtingen

E. Myjer, 27-7, p. 888-893

Hof Amsterdam (kamer gevangenhoudingen) 14 augustus 2002, Strafrecht en Mensenrechten

V.J. de Graaf, 27-7, p. 894-909

EHRM 5 februari 2002, Conka t. België, De uitzetting van de familie Conka: over leugens en spoedprocedures

E. Myjer, 27-7, p. 910-925

EHRM 29 april 2002, Pretty t. het Verenigd Koninkrijk, Recht op leven betekent niet: recht op sterven

E. Myjer, 27-7, p. 926-931

EHRM 21 mei 2002, M.M. t. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing), De al te hitsige advocaat die ook nog getapt was