Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 7

Redactioneel

Redactie, 31-7, p. 787-789

VN-verdrag vóór gehandicapten, tegen beperkingen

Artikelen

A.L.M. de Brouwer, 31-7, p. 953-969

Het Internationaal Strafhof en de vervolging van seksueel geweld

F. van Laanen, 31-7, p. 970-983

Levenslange gevangenisstraf en artikel 3 EVRM

M.L.P. Loenen, 31-7, p. 984-996

Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beperken?

Rechtspraak

J.M.W. Lindeman, L. Schutte-Heide-Jørgensen, R.J. Uhl, M.L. Vermeulen & C.P.J. Wijnakker, 31-7, p. 997-1022

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: tweede kwartaal 2006

M. den Heijer, 31-7, p. 1023-1041

Hof van Justitie 27 juni 2006, Europees Parlement t. Raad van de Europese Unie, Pyrrhus-overwinning van de Raad: Gezinsherenigingsrichtlijn niet in strijd met art. 8 EVRM

D. Kurpershoek, G. Sluiter, J. Temminck Tuinstra & A. van Verseveld, 31-7, p. 1042-1055

Kroniek van het Internationaal Strafrecht 2005, deel I