Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 7

Redactioneel

Redactie, 33-7, p. 911-913

Liever een gedegen grondrechtenbescherming dan een ‘toegankelijke’ grondwet

Artikelen

C.M.J. Ryngaert, 33-7, p. 961-975

Private military contractors en schendingen van de mensenrechten: vervolging in Nederland?

Special: 10 jaar "nieuw" EHRM

R.A. Lawson, 33-7, p. 914-915

Herboren, maar toch niet helemaal goed uitgerust. Overpeinzingen bij de tiende verjaardag van het ‘nieuwe’ EHRM

E.A. Alkema, 33-7, p. 916-926

De Europese Commissie voor de rechten van de mens – enige impressies

P. van Dijk, 33-7, p. 927-929

Het ‘nieuwe’ Hof tien jaar: tel uw zegeningen

W.M.E. Thomassen, 33-7, p. 930-935

Het kleine verschil en de grote gevolgen

B.E.P. Myjer, 33-7, p. 936-941

Welke duidende waarde heeft het bordje ‘Droits de l’Homme. Direction Baggersee’?

N. Mol, 33-7, p. 942-948

Over dingen die voorbij gaan en vaak hetzelfde bleven

A. Lodeweges, 33-7, p. 949-953

Executie-impressies. Ontwikkelingen in de praktijk van de tenuitvoerlegging van Hof-uitspraken

R. Böcker, 33-7, p. 954-957

 Feest in mensenrechtenland

Dissenting opinion(s)

A.P.M. Coomans, 33-7, p. 958-960

Recht op onderwijs ook voor Iranse studenten?

Rechtspraak

L. van den Herik, 33-7, p. 976-989

Gerechtshof ‘s-Gravenhage 10 maart 2008, De Hollandse koopmansgeest in den vreemde: de berechting van Guus Kouwenhoven

M.M. Groothuis, 33-7, p. 990-1004

Bundesverfassungsgericht 27 februari 2008, Bundesverfassungsgericht stelt grenzen aan on line doorzoeken van personal computer

T.M. Spijkerboer, 33-7, p. 1005-1017

EHRM (Grote Kamer) 23 februari 2008, Saadi t. Italië, Chahal bevestid: uitzetting verbod artikel 3 EVRM fundamenteel en absoluut

J. Uzman, 33-7, p. 1018-1033

EHRM 29 april 2008, Burden t. het Verenid Koninkrijk, Nothing is certain but death and taxes: biedt de Human Rights Act de Britten effectieve rechtsbescherming?

A.B. Terlouw, 33-7, p. 1034-1051

EVRM 27 mei 2008, N. t. het Verenigd Koninkrijk, De zaag in de stoelpoten van het asbolute karakter van artikel 3 EVRM

J. van der Hoeven, 33-7, p. 1052-1065

HvJ EG (Grote Kamer) 16 oktober 2007, Palacios de la Villa t. Cortefiel Servicios, SA (zaak C-411/05), Spaans persioenontslag geen leeftijdsdiscriminatie

Informatie & Achtergronden

R. de Lange, 33-7, p. 1091-1109

Interpretatietheorie of moraalfilosofie? Een beschouwing naar aanleiding van George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights