Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 7

Redactioneel

Redactie, 34-7, p. 719-721

Russisch roulette in Interlaken

Artikelen

H. Battjes, 34-7, p. 722-746

Geschonden vertrouwen? Dublin-overdrachten aan Griekenland en artikel 3 EVRM

Rechtspraak

G. de Jonge, 34-7, p. 747-757

Rb. Zwolle 12 maart 2009, Creperen in een isoleercel – over de plicht van de directeur om te waken over leven en gezondheid van gedetineerden

I. Boerefijn & T. Loenen, 34-7, p. 758-780

EHRM 9 juni 2009, Opuz t. Turkije, Positieve verplichtingen bij vrouwenmishandeling

Informatie & Achtergronden

Y.M. Donders, 34-7, p. 811-828

Cinderella vindt haar prins: de onafhankelijke deskundige culturele rechten