Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 35, 2010, Nummer 7

Ten geleide - Special 60 jaar EVRM - Een lichtend voorbeeld?

J.P. Loof & R.A. Lawson, 35-7, p. 677-681

Ten geleide

Interview(s)

R.A. Lawson & J.P. Loof, 35-7, p. 683-692

‘Ik ben er niet gerust op…’. Interview met Egbert Myjer

Artikelen

M.T. Kamminga, 35-7, p. 693-699

De betekenis van het EVRM voor de positie van de burger als deelnemer aan het internationaal rechtsverkeer

F. Vanneste, 35-7, p. 700-718

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: een bijzondere vorm van internationaal recht?

L. van den Herik, 35-7, p. 719-740

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als gesprekspartner in de dialoog over de internationale strafrechtspleging

A.C. Buyse, 35-7, p. 741-753

Straatsburgse echos in Genève? De invloed van de EHRM-jurisprudentie op het VN-Mensenrechtencomité

A.C. Hendriks, 35-7, p. 754-765

De invloed van de EHRM-jurisprudentie op het ESH-Comité

J. Uzman, 35-7, p. 766-782

Straatsburg en Westminster: over het EVRM in de Britse rechtspraak

R.A. Lawson, 35-7, p. 783-796

De invloed van Europees Hof van Justitie op de jurisprudentie van het EHRM

E. Rieter, 35-7, p. 797-812

Het EHRM en onherstelbaar letsel: de rol van de internationale en regionale jurisprudentie over interim measures in de praktijk van het EHRM

F.M.C. Vlemminx, 35-7, p. 813-826

Het inlezen van economische, sociale en culturele rechten in het EVRM door het EHRM

T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, 35-7, p. 827-838

Ongebonden binding: verwijzing naar soft law standaarden in uitspraken van het EHRM

E.M.C. Jurgens, 35-7, p. 839-849

De rol van de Parlementaire Assemblee bij de implementatie van EHRM-arresten

M.-L. Bemelmans-Videc, 35-7, p. 850-858

De Parlementaire Assemblee en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: de verkiezing van rechters

J.P. Loof, 35-7, p. 859-883

De wisselwerking tussen het EHRM en de Commissaris voor de Mensenrechten

P. van Dijk, 35-7, p. 884-896

Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Venetië Commissie: een praktijk van wederzijdse bevruchting

J. Kleijssen, 35-7, p. 897-904

Council of Europe Standard-Setting in the Human Rights Field

R. Böcker & L. Egmond, 35-7, p. 905-920

Het Stuurcomité Mensenrechten: Turbodiesel van de Raad van Europa

J.G.C. Schokkenbroek, 35-7, p. 921-931

Het 14e Protocol en het Interlaken-proces

M. Kuijer, 35-7, p. 932-947

Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens: het verjaardagscadeau voor een 60-jarig EVRM of een vreemde gast op het partijtje?

J.E. Goldschmidt, 35-7, p. 948-959

Het EVRM en het EU-agentschap voor fundamentele rechten

Actualiteiten

E. Myjer, 35-7, p. 960-968

Straatsburgse Myj/mering: Jack and the Solemn Promise