Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 29, 2004, Nummer 8

Artikelen

A.C. Hendriks & J.K.M. Gevers, 29-8, p. 1114-1130

Juridische bescherming tegen ongerechtvaardigd gebruik van genetische informatie buiten de gezondheidszorg

E.C. Nieuwenhuys, 29-8, p. 1131-1143

Vrijheid, Sociale Rechtvaardigheid, Armoedebestrijding en het Recht op Ontwikkeling, Over normen en waarden in de wereldorde

Rechtspraak

J.A. Schoonheim, 29-8, p. 1144-1152

Europees Comité voor Sociale Rechten 15 maart 2004, Autism-Europe tegen Frankrijk, Internationale NGO maakt aanspraak op recht op onderwijs voor kinderen met autisme onder collectieve klachten protocol van herzien ESH

D.C. Houtzager, 29-8, p. 1153-1170

EHRM 26 februari 2004, Nachova en anderen tegen Bulgarije, Doorbraak voor non-discriminatiebeginsel EVRM, Hof erkent racistische achtergrond politiegeweld

V. J. de Graaf, 29-8, p. 1171-1181

EHRM 24 juni 2004, Von Hannover tegen Duitsland, Privacy versus persvrijheid

L. van Lent, J. Lindeman & M. Luchtman, 29-8, p. 1185-1201

Kroniek EHRM eerste kwartaal (januari-maart) 2004