Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 32, 2007, Nummer 8

Redactioneel

Redactie, 32-8, p. 1085-1086

Strafbaarstelling van godslastering: gelijke monniken, gelijke kappen?

Artikelen

H.-M.Th.D. ten Napel, 32-8, p. 1090-1106

Het EHRM en de ‘Waarlijk democratische regeringsvorm’

N. Jägers, 32-8, p. 1107-1129

Is er nog plaats voor Rusland in de Raad van Europa?

M.W.C Feteris, 32-8, p. 1130-1152

Kroniek belastingen en mensenrechten

Dissenting opinion(s)

R.A. Lawson, 32-8, p. 1087-1089

Orwell in Straatsburg

Rechtspraak

P.M. Frielink, 32-8, p. 1153-1159

EHRM 7 december 2006, Van der Velden t. Nederland, DNA-onderzoek bij veroordeelden

K. Henrard, 32-8, p. 1160-1178

EHRM 3 mei 2007, Gldani Congregatie van Jehovah Getuigen e.a. t. Georgië

J. Naeyé, 32-8, p. 1179-1195

EHRM 15 mei 2007, Ramsahai e.a. t. Nederland, Vertrouwen in het geweldsmonopolie

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 32-8, p. 1196-1209

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 32-8, p. 1210-1214

Chroniques Strasbourgeoises

E. Meyjer, 32-8, p. 1215-1217

Straatsburgse Myj/meringen: een hinderlijke staat

M.M. de Boer, 32-8, p. 1218-1226

Zorgen over de status van het VN-Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde