Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 8

Redactioneel

Redactie, 34-8, p. 849-849

Quota voor vrouwen in topfuncties?

Artikelen

S. Lestrade & W. ten Kate, 34-8, p. 852-870

De strafbaarstelling van ‘overige uitbuiting’ binnen mensenhandel

Rechtspraak

J. van der Hulst, 34-8, p. 871-881

Hof Leeuwarden 21 juli 2009, Overschrijding redelijke termijn bij de bestuurlijke afdoening van lichte verkeersovertredingen

B. Stapert, 34-8, p. 882-892

EHRM 27 november 2008, Salduz t. Turkije, Salduz een jaar later: Op zoek naar grondlagen voor de exacte rol van een advocaat bij het politieverhoor

L.F.M. Verhey, 34-8, p. 893-903

EHRM 16 december 2008, Khurshid Mustafa en Tarzibachi t. Zweden, Zweedse schotelantennes en de horizontale werking van artikel 10 EVRM

L. Heide-Jørgensen & R.J. Uhl, 34-8, p. 904-911

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: september – oktober 2009