Seminar NJCM / Amnesty International Nederland. De Terroristenafdeling: tijd voor verandering? (16 november)

Seminar van NJCM en Amnesty International Nederland

Donderdag 16 november 2017, 19.00- 21.00 uur (18.30 inloop), aula ISS, Kortenaerkade 12, Den Haag

Nederland was in 2006 één van de koplopers met een speciale Terroristenafdeling (TA) in de gevangenis. De overheid vreesde dat terroristische gedetineerden anderen zouden ‘radicaliseren’ en rekruteren en besloot ze apart op te sluiten. In reactie op terroristische aanslagen in Europa en de terugkerende ‘jihadgangers’ heroverwegen veel landen de wijze waarop van terrorisme verdachte of veroordeelde personen worden opgesloten.

Meer dan tien jaar na de opening van de TA reflecteren we daarom op de noodzaak, effectiviteit en rechtmatigheid van de Terroristenafdeling: In hoeverre voldoet deze afdeling aan internationale mensenrechten? Is het mogelijk en haalbaar om effectief terrorisme en ‘radicalisering’ te bestrijden met inachtneming van de internationale mensenrechtenverplichtingen? Wat is de impact van de TA op de re-integratie en recidive kansen van ex-gedetineerden? Zijn er contraproductieve effecten en zo ja, hoe verhouden die zich tot mensenrechtenbeginselen van noodzaak en proportionaliteit?

Het NJCM en Amnesty International Nederland organiseren op donderdagavond 16 november 2017 in Den Haag een seminar waarbij deze onderwerpen door verschillende deskundigen zullen worden belicht. Hierna is er ruimte voor een plenaire discussie met de zaal.
Het seminar wordt gehost door ISS.

Voorzitter:
Mr. F. (Folkert) Jensma, Commentator Recht en Bestuur NRC Handelsblad

Sprekers:
prof. Dr. A.M. (Anton) van Kalmthout, lid van de Afdeling advisering Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  (RSJ) en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
Dr. D. (Doutje) Lettinga, Senior projectmedewerker Veiligheid & Mensenrechten bij Amnesty International Nederland
D.J. (Daan) Weggemans Msc, onderzoeker aan het het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) en het Institute for Security and Global Affairs (ISGA)
mr. drs. A.M. (André) Seebregts, strafrecht advocaat die tal van terrorismeverdachten bijstaat

Locatie

Aula van het Institute of Social Studies (ISS), Kortenaerkade 12, Den Haag
Vanaf Station Den Haag Central: Bus 22 en 24 (halte Mauritskade)
Vanaf Station Den Haag Hollands Spoor: Tram 1 (Halte: Mauritskade)

Entree

GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

PO-punten

Advocaten kunnen 2 PO-punten halen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt in dat geval een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname: € 125,-.

Aanmelden

NJCM@law.leidenuniv.nl

Word (actief) lid van het NJCM!

Ben je nog niet lid van het NJCM? Ben je wel NJCM-lid, maar nog niet actief binnen de vereniging? Check de website voor meer informatie en word lid/actief!