Arrest van Gerechtshof Amsterdam over vrijheid van meningsuiting van politica

AMSTERDAM. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 december Haitske van de Linde, voormalig lijsttrekker van Leefbaar Nederland, vrijgesproken van belediging van de Rotterdamse politicus Michiel Smit. Het Hof woog mee dat de uitlating van Van de Linde was gedaan in een publiekelijk gevoerd politiek debat waarin deelnemers zich per definitie uitspreken over andermans politieke standpunten.

Aan Van de Linde (verder: de verdachte) was tenlastegelegd dat zij zich jegens Smit, (verder: slachtoffer), toendertijd verbonden aan Leefbaar Rotterdam, beledigend heeft uitgelaten door hem uit te maken voor de grootste neonazi uit de Nederlandse politiek. Dit is geschied in het televisieprogramma Barend en Van Dorp van 9 december 2002.

In het arrest overwoog het Hof dat de verdachte zich in een (politiek) televisieprogramma heeft gemanifesteerd als politica over de door slachtoffer gedane uitlatingen, zoals slachtoffer die kort tevoren onder het pseudoniem van ‘wooninrotterdam’ deed op de site Stormfront White Nationalist Community. De aangever heeft daar onder meer gesteld: ‘Die jongens hun voetbalcarriëre moet over zijn. Anders krijgen we in de toekomst nog meer Seedorfjes en Kluivertjes. Wat mij betreft moeten acties worden opgevoerd. Nu gebeurt er niets, er moet eens duidelijk worden gemaakt hoe wij erover denken als blanken. Er is een ding erger dan een neger, een blanke neger!’

Het hof stelde vast dat de strafwet aan het recht op een vrije meningsuiting grenzen stelt in het geval uitlatingen een beledigend karakter krijgen en de aangesprokene zich in zijn of haar goede naam en faam aangetast kan voelen. Naar het oordeel van het hof kan een uitlating als de onderhavige in beginsel in het maatschappelijk verkeer als beledigend worden opgevat. De context waarin de uitlating wordt gedaan speelt echter ook een rol, zo overwoog het Hof. In dit geval werden de uitlatingen gedaan in een publiekelijk gevoerd politiek debat waarin de deelnemers zich per definitie uitlaten over andermans politieke standpunten. De verdachte heeft zich in deze zaak gemanifesteerd als politica die zich in een publiek forum uitliet over de door een andere politicus gedane uitlatingen. Onder de gegeven omstandigheden en gelet op de door de aangever gedane uitlatingen en de context daarvan – te weten een chatbox waarin radicaal rechtse elementen hun mening uitten – achtte het hof de door verdachte gedane uitspraak over aangever rechtens toegestaan.

Het Hof vernietigde het vonnis van de politierechter te Amsterdam en sprak de verdachte vrij van het telastegestelde.

Het arrest van het Gerechtshof (LNJ-nummer AU7916) kan worden gedownload op rechtspraak.nl.