Belangenorganisaties dreigen met kort geding om invoering Wiv uit te stellen

Een coalitie van journalisten, advocaten, NGO’s, IT- en techbedrijven heeft de regering vandaag gevraagd om de invoering van de Wiv uit te stellen. Onderdelen van de Wiv voldoen niet aan de mensenrechten. De Tweede en Eerste Kamer moeten de voorgestelde wijzigingen van de regering naar aanleiding van het referendum nog behandelen. Wil de regering de inwerkingtreding van de Wiv niet uitstellen, dan begint de coalitie een kort geding om het via de rechter af te dwingen.

Het NJCM is onderdeel van de coalitie. Andere deelnemers zijn onder andere Bits of Freedom, Free Press Unlimited, Privacy First en Greenpeace International. Het Public Interest Litigation Project (PILP) van het NJCM leidt de coalitie. Zaaksadvocaten zijn Otto Volgenant, Fulco Blokhuis en Ron Lamme van kantoor Boekx.

Achtergrond

De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaf aan dat de meerderheid van de stemmers tegen de huidige wettekst is. De reactie van de regering op deze ‘nee-stem’ krijgt vorm in enkele voorstellen voor wijzigingen van de wet. Twee van deze wijzigingen gaan over wat volgens de coalitie de grootste pijnpunten van de wet zijn: het ‘sleepnet’ en de uitwisseling van (ongeëvalueerde) data met buitenlandse diensten.

De voorgestelde wijzigingen zijn helaas onvoldoende om de zorgen van de coalitie weg te nemen. Bovendien betreffen enkele van de voorgestelde wijzigingen een aanpassing van de wet. Dit betekent dat hierover eerst in de Tweede en Eerste Kamer zal moeten worden gediscussieerd. Een nieuwe kans voor het parlement om de vele kritiek die er is op de wet opnieuw onder de loep te nemen.

De datum van inwerkingtreding van de Wiv staat echter nog steeds gepland op 1 mei. Gezien het politieke proces dat nog aan de gang is en de zorgelijke gevolgen van de inwerkingtreding voor de mensenrechten van iedereen in Nederland heeft de coalitie de regering gevraagd om de invoering van de wet uit te stellen. In ieder geval tot het parlement en de senaat hun werk hebben gedaan.

Als de regering hier niet op ingaat zien wij ons genoodzaakt om met de coalitie via een kort geding uitstel van de invoering van de Wiv in huidige vorm af te dwingen.

Lees meer over de Wiv op de website van het PILP.