Brief aan de Staatscommissie rechtsstaat

Het NJCM heeft op verzoek van de Staatscommissie Rechtsstaat een brief opgesteld met haar belangrijkste overwegingen betreffende de Nederlandse rechtsstaat. ´De Staatscommissie rechtsstaat is in november 2022 ingesteld en heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan.’

De werkgroep Staats- en Bestuursrecht van het NJCM heeft dit verzoek in behandeling genomen en vervolgens een brief voorgelegd aan de Staatscommissie. De brief is opgesteld met het oog op het verrijken van de analyse van de Staatscommissie ter bevordering van de Nederlandse rechtsstaat.

In de brief wordt ingegaan op de volgende thema’s: 1) het grote belang dat burgers toegang hebben tot een effectief rechtssysteem, 2) de noodzaak dat maatschappelijke organisaties toegang hebben tot dit rechtssysteem, aangezien deze organisaties een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van mensenrechten in Nederland, 3) de rol van representatie en participatie in de democratische rechtstaat, 4) de voor- maar ook nadelen van digitalisering, 5) de trias politica, en 6) het vertrouwen in de rechtstaat.

Lees de volledige brief hier.