Brief aan toezichthoudende Comités van de VN

Het NJCM en ruim 500 andere NGO’s wereldwijd hebben een brief ondertekend die afgelopen week is verzonden naar de toezichthoudende Comités van VN-mensenrechtenverdragen. In de brief uitten de ondertekenaars hun zorgen over de impact van COVID-19 op het functioneren van de Comités. De landenreviewsessies zijn voorlopig uitgesteld en er is weinig duidelijkheid over hoe deze sessies in het vervolg plaats gaan vinden en wanneer.

In de brief worden de Comités opgeroepen om de landenreviews voor het jaar 2021 te plannen en om duidelijkheid te geven over hoe het maatschappelijk middenveld kan participeren in de sessies. Deze participatie is namelijk een belangrijke informatiebron voor de Comités en zorgt ervoor dat de Comités beter zicht krijgen op hoe het betreffende verdrag in een land wordt geïmplementeerd. In de brief worden de Comités dan ook verzocht om tijdig aan het maatschappelijk middenveld te laten weten wanneer en hoe zij kunnen participeren, en om te garanderen dat eventuele online sessies voor hen toegankelijk zijn.

Het NJCM heeft de brief ondertekend, omdat we het belangrijk vinden dat landen zich bewust blijven van hun verantwoordelijkheid om internationale verplichtingen na te leven en dat hierop toegezien blijft worden. Juist nu landen in het kader van COVID-19 maatregelen nemen die een impact kunnen hebben op mensenrechten dient hier vanuit internationaal perspectief voldoende aandacht voor te blijven.

Het initiatief voor de brief is genomen door de NGO’s die specifiek toezien op de VN-mensenrechtenverdragen (TB-Net), Amnesty International en International Service for Human Rights. Lees de brief hier terug.