Brief NJCM en Amnesty International over wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisaties gecontroleerd gebied

Op 19 mei 2021 hebben het NJCM en Amnesty International een brief geschreven aan de Eerste Kamer ten aanzien van het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisaties gecontroleerd gebied. In deze brief verzoeken de organisaties het wetsvoorstel te verwerpen aangezien de noodzakelijkheid van deze wet niet bewezen.

De voorgestelde wet verbiedt opzettelijk verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied zonder toestemming van de minister. Het NJCM en Amnesty International uiten hun zorg over de noodzaak en het nut van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel criminaliseert gedrag dat op zichzelf niet gevaarlijk of onwettig is en maakt hiermee een niet-noodzakelijke en disproportionele inbreuk op de mensenrechten.

Voor onpartijdige humanitaire hulporganisaties en journalisten wordt nu gezocht naar een generieke uitzonderingsgrond bij dit wetsvoorstel. Het NJCM en Amnesty International verzoeken ook mensenrechtenorganisaties en advocaten expliciet mee te nemen in de generieke uitzonderingsgrond om onafhankelijk hun werk te kunnen blijven uitvoeren.

Op 25 mei jl. heeft de Eerste Kamer de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid verzocht de strafuitsluitingsgrond te formuleren alvorens zij het wetsvoorstel behandelt.

De brief van het NJCM en Amnesty International aan de Eerste Kamer lees je hier.