Debat in de Tweede Kamer over anti-terrorismemaatregelen

DEN HAAG. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft woensdag zijn steun uitgesproken voor de door het kabinet aangekondigde maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding. Het kabinet houdt vast aan zijn plannen, waaronder het strafbaar stellen van apologie en de invoering van een meldplicht.

Onderwerp van het Kamerdebat was de brief van het kabinet van 24 januari j.l., waarin deze een groot aantal nieuwe wetsvoorstellen op het gebied van terrorismebestrijding aankondigde. Het Kamerdebat spitste zich toe op twee aangekondigde wetsvoorstellen: het strafbaar stellen van apologie (het verheerlijken of goedpraten van ernstige misdrijven, toegespitst op terroristische misdrijven) en de invoering van een zogeheten meldplicht voor personen ten aanzien van wie ‘aanwijzingen’ bestaan dat ze een terroristische aanslag voorbereiden, terwijl die aanwijzingen onvoldoende zijn voor strafrechtelijk optreden.

Coalitiepartner D66 toonde zich in het debat tegenstander van zowel de aangekondigde meldplicht als het strafbaar stellen van apologie. Fractievoorzitter Dittrich noemde de aangekondigde wetsvoorstellen ‘niet effectief’. Over de strafbepaling voor apologie stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting niet verder beperkt moet worden. Ook de fractievoorzitters van Groen Links en de SP spraken zich in het debat uit tegen de aangekondigde wetsvoorstellen voor een meldplicht en het strafbaar stellen van apologie.

De fractievoorzitters van CDA en VVD steunden de door het kabinet aangekondigde anti-terrorismemaatregelen. Fractievoorzitter Bos van de Partij van de Arbeid verklaarde pas een eindoordeel over de aangekondigde wetsvoorstellen te kunnen uitspreken nadat de tekst daarvan openbaar is gemaakt.

BRONNEN