Eerste Kamer akkoord met Wet op de uitgebreide identificatieplicht

De Wet op de uitgebreide identificatieplicht is aanvaard in de Eerste Kamer. Op 22 juni ging een meerderheid van de senaat akkoord met dit wetsvoorstel van minister Donner. Het wetsvoorstel zal op 1 januari 2005 in werking treden.

Krachtens het wetsvoorstel is een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, verplicht om op vordering van een opsporingsambtenaar of toezichthouder een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden. Deze vordering kan worden gedaan indien een opsporingsambtenaar of een toezichthouder dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor diens taakuitoefening. De leeftijdsgrens van de groep van personen die aan deze identificatieplicht moeten voldoen wordt daarbij ten opzichte van de huidige regeling verlaagd naar 14 jaar. Degene die niet aan deze vordering voldoet is strafbaar.

BRONNEN